Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Kaj je EKOLOŠKI OTOK?

 
 
Ekološki otok ali zbiralnica ločenih frakcij odpadkov je prostor, urejen in opremljen z zabojniki za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih vrst odpadkov:
 
 
 

 

Ločene frakcije komunalnih odpadkov: mešana embalaža, papir in karton, steklena aembalaža, biorazgradljivi kuhinjski odpadki

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava