Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

PAPIR in KARTON

 

Papir in karton zbiramo v zabojnikih z MODRIM pokrovom.

 

V zabojnik odlagamo:

 • časopise, revije, zvezke, knjige, prospekte, kataloge, pisarniški papir
 • pisemske ovojnice, ovojni papir, papirnate nakupovalne vrečke
 • lepenko oz. kartonsko  embalažo

 

Odpadni papir in karton

 

Pomembno

Večje kartonaste škatle pred odlaganjem razstavimo in zložimo, da zmanjšamo volumen odpadka, saj bo v nasprotnem primeru zabojnik prehitro poln.

 

 

V zabojnik za papir NE sodijo:

 • zamaščen oz. umazan papir
 • povoščen in plastificiran papir
 • higienski papir (papirnate brisače, robčki)
 • tetrapak embalaža
 • vreče lepil, cementa apna in krmil
 • tapete
 • celofan
 • z nevarnimi odpadki onesnažena embalaža (embalaža strupov, škropiv)
 • stranice rokovnikov in zvezkov iz umetnih mast

 

 

ALI VESTE?

Papir je ena izmed snovi, ki jih je najlaže predelati in spet uporabiti. Nekatere vrste papirja je mogoče predelati celo sedemkrat.

Belila (klor) spadajo med najhujše onesnaževalce okolja, zato z recikliranjem papirja zmanjšamo tudi onesnaževanje vode in zraka.

 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava