Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

 
Nevarni odpadki nastajajo tudi v naših gospodinjstvih. To so tisti odpadki, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti oz. vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi. So zdravju škodljivi, okolju nevarni, strupeni, jedki, dražljivi, oksidativni, vnetljivi ali eksplozivni. 

 

Z njimi moramo rokovati pazljivo, da preprečimo njihov škodljiv vpliv na naše zdravje in na okolje. Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za komunalne odpadke in ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtoke ali v kanalizacijo. Ko kupimo izdelke, ki so nevarni, nase prevzamemo odgovornost, da jih po uporabi odstranimo na varen način.

 

  Prevzemali bomo:

  • barve, lake, lepila, topila, smole, kiti, kisline, luge
  • odpadna mazalna olja
  • odpadna jedilna olja
  • odpadne kemikalije
  • čistilna, kozmetična in pralna sredstva
  • tlačne posode – spreje (laki za lase ipd.)
  • odpadke, ki vsebujejo živo srebro (npr. termometri)
  • fluorescentne cevi, sijalke
  • odpadna zdravila
  • pesticide (insekticidi, fungicidi, herbicidi…)
  • akumulatorje, baterije
  • embalažo onesnaženo z nevarnimi snovmi
  • elektronsko in električno opremo

   

  Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena gospodinjstvom vključenim v redni odvoz odpadkov na območju občine Ajdovščina in občine Vipava.

   

  OPOZORILO: V akciji ne prevzemamo nevarnih odpadkov, ki izhajajo iz dejavnostiTe lahko pravne osebe oddajo le pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.  

   

  RAZPORED ZBIRANJA

   

  ČETRTEK 21.09.2023

  od

  do

   

   

   

  AJDOVŠČINA

  pri ekološkem otoku na Trati (Polževa ul.)

  10:00

  11:00

  STOMAŽ

  na avtobusnem postajališču

  11:15

  11:30

  GOJAČE

  pri ekološkem otoku

  11:45

  12:00

  ČRNIČE

  pri ekološkem otoku pri marketu

  12:15

  12:30

  BATUJE

  pri šoli

  12:45

  13:00

  SELO

  pri pokopališču

  13:15

  13:30

  VRTOVIN

  pri ekološkem otoku (Stovška vas)

  13:45

  14:00

  KAMNJE

  pri ekološkem otoku

  14:15

  14:30

  DOBRAVLJE

  pri dvorani

  14:45

  15:00

  VELIKE ŽABLJE

  pri dvorani

  15:15

  15:30

  PLAČE

  pred krajevnim domom

  15:45

  16:00

  CESTA

  pri ekološkem otoku na železniški rampi

  16:15

  16:30

   

   

   

   

  SOBOTA 23.09.2023

   

   

   

   

   

  AJDOVŠČINA

  Tovarniška c. na makadam. parkirišču

  8:00

  9:00

  ŽAPUŽE

  pri ekološkem otoku v križišču

  9:15

  9:30

  LOZICE

  pri cerkvi

  9:45

  10:00

  PODNANOS

  na parkirišču pred marketom

  10:15

  10:30

  PODRAGA

  pri čistilni napravi

  10:45

  11:00

  GOČE

  na trgu

  11:15

  11:30

  LOŽE

  pri trgovini

  11:45

  12:00

  SLAP

  na placu pri igrišču

  12:15

  12:30

  VIPAVA

  na Glavnem trgu

  12:45

  13:00

  VRHPOLJE

  pri gasilskem domu

  13:15

  13:30

  BUDANJE

  pri šoli

  13:45

  14:00

   

   

   

   

  ČETRTEK 28.09.2023

   

   

   

   

   

  LOKAVEC

  parkirišče nasproti cerkve

  10:00

  10:15

  PREDMEJA

  pri ekološkem otoku pri hotelu

  10:45

  11:00

  OTLICA

  pri dvorani

  11:15

  11:30

  COL

  pri ekološkem otoku proti Predmeji

  11:45

  12:00

  AJDOVŠČINA

  parkirišče za gradom

  12:15

  13:15

  USTJE

  pri spomeniku

  13:30

  13:45

  PLANINA

  parkirišče pri pokopališču

  14:00

  14:15

  GABERJE

  na placu pri Martinovem hramu

  14:30

  14:45

  ŠMARJE

  pri ekološkem otoku

  15:00

  15:15

  VRTOVČE

  v vasi

  15:30

  15:45

  AJDOVŠČINA

  Ribnik za DSO

  16:00

  17:00

  Občina AjdovščinaObčina Vipava