Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Dežurne številke

  • NUJNE INTERVENCIJE                   Vodovod, kanalizacija, odpadki, ceste 

    (05) 36 59 700
  • Pogrebne storitve
    041 668 429

Kontakti

 

Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina
ID za DDV: SI68647336

Matična številka: 5210461000
Osnovni kapital: 1.724.493,75 €

Direktor: Luka Jejčič, univ. dipl. inž.    

 

UPRAVA
telefon: (05) 365 97 00
faks: (05) 366 31 42
e-pošta: info@ksda.si
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8:00 do 14:00.

 

OSKRBA S PITNO VODO

Telefon: (05) 365 97 16

DEŽURNA ŠTEVILKA

041 631 832

VZDRŽEVANJE CEST

Telefon: (05) 365 97 58

DEŽURNA ŠTEVILKA

031 648 215

POGREBNA SLUŽBA

Telefon: (05) 365 97 15

Faks: (05) 365 97 35

DEŽURNA ŠTEVILKA

041 668 429

 

 

 

 

ODVOZ ODPADKOV

Telefon: (05) 365 97 13

OPERATIVA

041 232 974

CENTER ZA RAVNANJE

Z ODPADKI AJDOVŠČINA

Telefon: (05) 365 97 38

OPERATIVA

051 307 989

ODVAJANJE ODPADNIH VODA (KANALIZACIJA, PRAZNJENJE GREZNIC)

Telefon: (05) 365 97 12

DEŽURNA ŠTEVILKA

041 862 557

 

 

 

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Centralna čistilna naprava AJDOVŠČINA

Telefon: (05) 365 97 12

OPERATIVA

051 382 249

 

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Čistilna naprava VIPAVA

Telefon: (05) 365 97 12

OPERATIVA

051 604 739

VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI AJDOVŠČINA

PRIJAVA OKVAR

telefon:

(05) 365 97 00

(05) 365 97 32

e-pošta: javna.razsvetljava@ksda.si

 

 

 

UPRAVLJANJE OBJEKTOV

Telefon: (05) 365 97 04

OPERATIVA

041 859 677

   

 

 

 

 

 

 

© 2012-2020 Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina 

 PRIJAVA     SPLETNA POŠTA     PIŠKOTKI    izdelava: NJORKA

Izjava o dostopnosti

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava