Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Zabojniki za odpadno jedilno olje

 

Zabojniki za oddajo odpadnega jedilnega olja so nameščeni na naslednjih ekoloških otokih:

 

Občina Ajdovščina

 • Ajdovščina - EO Bazoviška 008AZabojnik za odlaganje jedilnega olja
 • Ajdovščina - EO Bevkova 1,2, za DSO 001A
 • Ajdovščina - EO Gradišče 021A
 • Ajdovščina - EO Kosovelova 033A
 • Ajdovščina - EO Kresnice 035A
 • Ajdovščina - EO Na brajdi 038A
 • Ajdovščina - EO Ob hublju, pri vrtcu 041A
 • Ajdovščina - EO Polževa, na vrhu 046A
 • Ajdovščina - EO Pot v Žapuže, Bevkova 047A
 • Ajdovščina - EO Trata 062A
 • Ajdovščina - EO Vilharjeva, pri hidrantu 065A
 • Ajdovščina - EO za gradom 067A
 • Budanje - EO pri stari šoli 084A
 • Cesta - EO pri avtobusni postaji 087A
 • Cesta - EO proti Vipavskemu Križu 089A
 • Col - EO proti Predmeji 095A
 • Črniče - EO proti Ravnam 100A
 • Gojače - EO Gojače 119A
 • Gozd - EO Gozd 121A
 • Lokavec - EO Kuši 131A
 • Lokavec - EO Lahovše 132A
 • Lokavec - EO Palkovše 135A
 • Male Žablje - EO Podhum 141A
 • Otlica - EO Otlica 147A
 • Plače - EO na začetku vasi 152A
 • Planina - EO avtobusna postaja 154A
 • Podkraj - EO stara cesta 105A
 • Predmeja - EO pri hotelu 169A
 • Selo - EO krajevni dom 177A
 • Stomaž - EO Stomaž 182A
 • Šmarje - EO Šmarje 188A
 • Velike Žablje - EO pri pokopališču 198A
 • Vipavski Križ - EO Vipavski Križ 199A
 • Višnje - EO Višnje 201A
 • Vrtovin - EO pri Pirjevcu 206A
 • Žapuže - EO Kožmani 213A

  

 

 Občina Vipava

 • Gradišče - EO spodaj 009V
 • Lozice - EO Lozice 012V
 • Lože - EO pri postajališču 017V
 • Manče - EO Manče 019V
 • Podnanos - EO Rožnik 024V
 • Podraga - EO pri čistilni napravi 026V
 • Slap - EO pri igrišču 033V
 • Vipava - EO Glavni trg 039V
 • Vipava - EO Gradnikove br. 040V
 • Vipava - EO Ob Beli 043V
 • Vipava - EO Vila Ana 047V
 • Vipava - EO Vinarska ulica 048V
 • Vipava - EO Vojkova ulica, črp. 050V
 • Vrhpolje - EO pri Rasporju 059V
 • Vrhpolje - EO proti Sanaboru 060V

 

 

V zabojnike se odlaga odpadno jedilno olje v dobro zaprtih plastenkah!

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava