Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Zbiralniki za E-odpadke

 

Odpadno električno in elektronsko opremo imenujemo tudi E-odpadki. Ker vsebujejo okolju nevarne snovi, moramo z njimi ravnati previdno. Ne odlagamo jih med mešane komunalne odpadke, temveč jih zbiramo ločeno.

 

Za zbiranje manjših E-odpadkov je na območju obeh občin nameščenih 15 uličnih zbiralnikov, večinoma v sklopu ekoloških otokov (EO). Občani lahko E-odpadke oddate na katerikoli lokaciji:

 • Ajdovščina, ob Lokavščku nasproti bazena
 • Ajdovščina, pri avtobusni postaji
 • Ajdovščina, v Trnjah
 • Ajdovščina, na Trati
 • Ajdovščina, v stanovanjskem naselju Ribnik v bližini Bevkove 2.
 • Ajdovščina, EO Bizjaki - NOVO
 • Ajdovščina, EO Cesta IV. prekomorske, zraven bloka Ob hublju 8 - NOVO
 • Lokavec, na EO pri športni dvorani
 • Budanje, na EO pri šoli
 • Col, na EO ob cesti proti Predmeji
 • Črniče, na EO za marketom
 • Dobravlje, pri EO Beverje
 • Gojače, EO obrtna cona Gojače - NOVO
 • Vipava, na EO v Vinarski ulici nasproti šole
 • Vipava, v Platani
 • Vipava, ob Beli
 • Podnanos, na EO za marketom
 • Cesta, Otkovše 
 • Višnje, EO - NOVO
 • Tevče, EO - NOVO

 

Zabojnik za E-odpadke

 

Večje E-odpadke vam lahko odpeljemo mi, če naročite odvoz kosovnih odpadkov, lahko pa jih v zbirni center pod Dolgo Poljano odpeljete sami.

 

Več o E-odpadkih…

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava