Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Center za ravnanje z odpadki

Center za ravnanje z odpadki (CERO)

 

Poleg zbiranja/odvažanja komunalnih in njim podobnih frakcij odpadkov podjetje izvaja/razvija tudi nekatere komplementarne in suplementarne storitve s področja dejavnosti ravnanja z odpadki, kakršne se običajno pričakuje od nekoliko razvitejših podcentrov za ravnanje z odpadki 3. reda, servisirajoč zaledje 25.000 prebivalcev.

Trenutno se v okviru enote izvajajo/(ali pravkar vzpostavljajo) sledeče dejavnosti:

  • centralno zbiranje ločeno zbranih frakcij in njihovo mehansko procesiranje za potrebe pridobivanja reciklatov in/ali za potrebe nadaljnje biološke obdelave
  • skladiščenje in odpremljanje pred-pripravljenih reciklatov, nevarnih frakcij gospodinjskih odpadkov ter zbirno-predelovalnih frakcij odpadne EE opreme
  • vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje znotraj CERO
  • načrtovanje razvoja sistema za ravnanja z odpadki
  • izvajanje okoljsko-tehnoloških raziskav na nekaterih segmentih dejavnosti CERO
  • občasno sodelovanje pri drugih okoljskih projektih

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava