Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Odpadki

 

Gospodarsko javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Ajdovščina in Vipava izvajamo na podlagi:

 

 

 

 
Obvezna javna služba ravnanja z odpadki obsega:
  • zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
  • skladiščenje ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov
  • obdelavo odpadkov
  • odlaganje odpadkov

 

Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina izvaja v občinah Ajdovščina in Vipava obvezno gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov. 

Javni službi obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pa izvaja Javno podjetje VOKA Snaga Ljubljana.

 

Strategija ravnanja z odpadki je zasnovana na:
  • zmanjševanju in preprečevanju nastajanja odpadkov
  • ločenem zbiranju odpadkov na izvoru nastanka – v gospodinjstvu
  • predelavi odpadkov
  • varnem odlaganju tistih odpadkov, ki jih sedaj še ni mogoče predelati

 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava