Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Odpadki

Odpadki

 

Obvezna javna služba ravnanja z odpadki obsega:
  • zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
  • skladiščenje ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov
  • obdelavo odpadkov
  • odlaganje odpadkov
 
 
 
Strategija ravnanja z odpadki je zasnovana na:
  • zmanjševanju in preprečevanju nastajanja odpadkov
  • ločenem zbiranju odpadkov na izvoru nastanka – v gospodinjstvu
  • predelavi odpadkov
  • varnem odlaganju tistih odpadkov, ki jih sedaj še ni mogoče predelati

 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava