Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

LOČEVANJE ODPADKOV

Ločujmo odpadke, vrnimo naravi nasmeh

 

 

Zbiranje komunalnih odpadkov temelji na ločevanju odpadkov na izvoru, to je v gospodinjstvih oziroma pri povzročiteljih odpadkov. Ločeno zbrane frakcije nato oddamo na ekoloških otokih, v zbiralnih akcijah ali v zbirnem centru.

 

Glavni namen ločenega zbiranja je, da se odpadki ne odložijo na odlagališču, temveč se jih preusmeri v razne oblike predelave, ki zagotavljajo ponovno uporabo koristnih surovin. Zavestno moramo sprejeti dejstvo, da je odlaganje odpadkov le izhod v sili in skrajni ukrep glede ravnanja z odpadki. Z odpadki moramo ravnati na trajnosten in okolju prijazen način.

 

Z ločevanjem odpadkov lahko vsak posameznik prispeva k zmanjšanju porabe naravnih virov surovin, k zmanjšanju onesnaženosti svojega in našega skupnega okolja ter k zmanjšanju količine odloženih odpadkov na odlagališčih.

 

Pomemben člen pri doseganju takšnih rezultatov je poleg vestnega ločevanja odpadkov tudi preprečevanje nastajanja odpadkov. Na to lahko posamezniki vplivamo z odločanjem pri nakupu izdelkov, ki jih potrebujemo v naših gospodinjstvih če uporabljajmo nakupovalno vrečko za večkratno uporabo, kupujemo baterije za ponovno polnjenje, izdelke v večjih pakiranjih in v reciklabilni embalaži itd.

 

Prispevajmo v okolje svoj pozitiven okoljski odtis! Narava nam bo hvaležna.

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava