Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Javne površine

Javne površine- cesta

 

Pod področje javne površine spadajo naslednje dejavnosti:

 

- javna snaga na območju občine Ajdovščina in Vipava

- redno vzdrževanje lokalnih cest, ulic in parkirišč na območju občine Ajdovščina in Vipava

- redno vzdrževanje parkov in zelenic na območju občine Ajdovščina in Vipava

- plakatiranje in obešanje zastav na območju občine Ajdovščina in Vipava

- upravljanje pokopališč na območju občine Ajdovščina in Vipava

- redno vzdrževanje javne razsvetljave v občini Ajdovščina.

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava