Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Čistilna naprava Velike Žablje

 

Na ČN Velike Žablje dotekajo komunalne in padavinske odpadne vode dela naselja Velike Žablje.

Začetek obratovanja: 2011

Zmogljivost čiščenja: 400 PE

Tip ČN: MBBR reaktor

 

ČN VELIKE ŽABLJE

V sklopu čistilne naprave so sledeči objekti:

avtomatske fine grablje

akumulacijski bazen ( 45 m3 )

dva biološka reaktorja ( vsak po 55 m3)

usedalnik ( 90 m3 )

zgoščevalec blata ( 90 m3 )

 

Tehnologija čiščenja:

LINIJA VODE

Odpadna voda, ki doteka  iz dela naselja na čistilno napravo se mehansko očisti s pomočjo finih polžnih grabelj na katerih se odstranijo delci večji od 3mm. Odpadki se kompaktirajo in odstranijo v zabojnik. Odpadna voda se zbira v akumulacijskem bazenu od koder jo črpalke prečrpajo v biološko stopnjo čiščenja, ki poteka v dveh zaporednih bioloških reaktorjih v katerih so nameščeni gibljivi nosilci  s pritrjenimi mikroorganizmi. V prezračevanih reaktorjih poteka biološka oksidacija organskega onesnaženja ter nitrifikacija dušikovih spojin. Voda odteka v naknadni usedalnik, kjer se usede odluščeno odvečno blato, očiščena voda pa odteka v  potok Poltar.

 

LINIJA BLATA

Blato raste na površini plastičnih nosilcev. Ko doseže določeno debelino se zaradi teže odlušči od nosilca in skupaj s tokom vode doteka v naknadni usedalnik, kjer se loči od očiščene vode. Iz dna usedalnika se blato črpa v zalogovnik blata. Zgoščeno blato se odvaža v obdelavo na CČN Ajdovščina.

Občina AjdovščinaObčina Vipava