Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

OBČINA AJDOVŠČINA

 

Čiščenje odpadnih voda, ki se odvajajo po javni kanalizaciji ter odpadnih blat iz greznic in malih čistilnih naprav, ki se odvažajo s specialnim vozilom, se izvaja na čistilnih napravah.

Občina AjdovščinaObčina Vipava