Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Čistilna naprava Dobravlje

 

Na ČN Dobravlje se čistijo odpadne vode Osnovne šole Dobravlje.

Začetek obratovanja: 1998

Zmogljivost čiščenja: 200PE

Tip ČN: biološki kontaktor s pritrjenim biološkim filtrom

 

čn dobravlje

 

V sklopu čistilne naprave so sledeči objekti:

emšerjev usedalnik ( 40 m3)

objekt biološkega čiščenja z rotirajočim valjem( 4,8m3)

naknadni usedalnik ( 6 m3)

 

Tehnologija čiščenja:

LINIJA VODE

Odpadna voda doteka po ločeni kanalizaciji v emšerjev usedalnik. V usedalniku  poteka v zgornji komori mehansko čiščenje z usedanjem. Mulj se useda v spodnjo komoro, mehansko očiščena voda odteka v postopek biološkega čiščenja, ki se vrši z rotirajočim kontaktorjem EKOROL-22. Valj je iz velikega števila profiliranih plastičnih plošč, do polovice potopljen v vodo in počasi rotira. Na ploščah prirasli mikroorganizmi vršijo biološko čiščenje. Voda z odluščenimi mikroorganizmi odteka v usedalnik, kjer se biološki mulj usede na dno, prečiščena voda odteka preko prelivnega žleba v iztok.

LINIJA BLATA

Mulj iz dna usedalnika se prečrpava v emšerjev usedalnik. Spodnja komora emšerjevega usedalnika ima funkcijo gnilišča. V njej poteka mineralizacija mulja. Pregniti mulj se občasno prazni in odvaža v nadaljnjo obdelavo na CČN Ajdovščina

Občina AjdovščinaObčina Vipava