Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Čistilna naprava Col

 

Na ČN Col dotekajo po ločenem kanalizacijskem sistemu komunalne odpadne vode naselja Col.

Začetek obratovanja: 2011

Zmogljivost čiščenja: 500PE

Tip ČN: precejalnik

 

 

ČN COL

 V sklopu čistilne naprave so sledeči objekti:

emšerjev usedalnik ( 90 m3)

precejalnik s polnilom (2x 22m3)

naknadni usedalnik ( 2x 10,8 m3)

 Tehnologija čiščenja:

LINIJA VODE

Odpadna voda doteka po ločeni kanalizaciji v emšerjev usedalnik. V usedalniku poteka v zgornji komori mehansko čiščenje z usedanjem. Mulj se useda v spodnjo komoro, mehansko očiščena voda pa odteka v biološko stopnjo čiščenja in sicer v črpalni prostor potopne črpalke, ki je nameščen pod precejalnikom. Črpalka prečrpava odpadno vodo na vrh precejalnika, kjer se preko razpršilnih šob preliva skozi polnilo precejalnika.

Na polnilu precejalnika se naseli biološka ruša – mikroorganizmi, ki čistijo dotekajočo odpadno vodo. Količina priraslih mikroorganizmov stalno narašča in občasno se odebeljena prerast na  polnilih odlušči v večjih ali manjših kosmih. Ta biološki mulj skupaj z biološko očiščeno vodo odteka v naknadni usedalnik, ki je pod precejalnikom. V naknadnem usedalniku se biološki mulj usede na dno, očiščena voda pa odteka  v iztočno cev  in naprej v odvodnik izvira Orešje.

LINIJA BLATA

Biološki mulj se v naknadnem usedalniku loči od očiščene vode in se kot odvišno blato prečrpava v primarni usedalnik, kjer se skupaj s primarnim blatom useda v spodnjo komoro usedalnika. Blato iz emšerjevega usedalnika se občasno prazni in odvaža v nadaljnjo obdelavo na CČN Ajdovščina.

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava