Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Čistilna naprava Gojače

 

Na ČN Gojače dotekajo po ločenem kanalizacijskem sistemu odpadne vode iz poslovno obrtne cone Gojače.

Začetek obratovanja: 2008

Zmogljivost čiščenja: 400PE

Tip ČN: SBR reaktor ( DURON 400)

 

ČN GOJAČE

ČN Gojače je zaključen objekt, ki ga sestavljajo:

mehansko čiščenje s finimi grabljami

črpališče z dvema črpalkama in sekalnim ventilom

vmesni bazen

reaktor Duron 400

bazen očiščene vode

vzorčno merilni jašek

nadzorna soba z krmilno omaro in nadzornim računalnikom

 

 Tehnologija čiščenja:

LINIJA VODE

Odpadna voda doteka po ločeni kanalizaciji preko revizijskega jaška in sekalnega ventila, ki ima funkcijo uravnavanja dotoka do finih vertikalnih grabelj, ki odstranijo stisnjene odpadke v zabojnik. Preko grabelj se voda prosto preliva v črpališče, v katerem sta dve potopni črpalki, ki črpata odpadno vodo v vmesni bazen od koder se s pomočjo črpalk prečrpava v biološko stopnjo. Biološko čiščenje poteka v ponavljajočih se fazah: polnjenje, zračenje, mešanje, usedanje in izpust očiščene vode v bazen očiščene vode, od tu pa preko vzorčno merilnega jaška v potok Perilo.

 LINIJA BLATA

Odvečno priraslo blato v reaktorju Duron se preko potopne črpalke prečrpava v vmesni bazen. Blato se iz rezervoarja prečrpa in odvaža v nadaljnjo obdelavo na CČN Ajdovščina.

Občina AjdovščinaObčina Vipava