Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Seznam strateških in programskih dokumentov

 

Računovodski izkazi in predpisana letna poročila so dostopna na spletni strani https://www.ajpes.si/ .

Občina AjdovščinaObčina Vipava