Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Cenik posredovanja informacij

 

Stroški posredovanja informacij se prosilcu zaračunajo le v primeru, ko materialni stroški posredovanja informacij presegajo 20 eurov (z DDV).

 

V Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), je v 17. členu definiran enoten stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja.

 

Cene materialnih stroškov (z DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,07 eura,

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,16 eura,

 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,53 eura,

 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,77 eura,

 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,53 eura,

 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 3,05 eura,

 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,55 eura,

 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 3,56 eura,

 • elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,10 eura,

 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,24 eura,

 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava