Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Osnovni podatki o katalogu

 

 

Naziv podjetja:

Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Odgovorna uradna oseba:

LUKA JEJČIČ, univ. dipl. inž., direktor

Datum zadnje spremembe:

03.02.2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.ksda.si

Druge oblike kataloga

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu družbe,

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina.

 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava