Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Način dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

  • Informacije javnega značaja so v elektronski obliki prosto dostopne na spletni strani www.ksda.si, v html formatu. Za dostop je potreben internetni brskalnik.

  • Do informacij v tiskani obliki lahko dostopate na sedežu podjetja, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina, v času uradnih ur, ob delavnikih, od 8:00 do 14:00 ure.

  • Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu s 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l.RS 115/03).

Občina AjdovščinaObčina Vipava