Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Načini obveščanja javnosti

 

Skladno z določbami Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23) in vsebino strokovnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, objavljamo načine in roke obveščanja v primerih motene, prekinjene ali omejene oskrbe s pitno vodo.

 

 

VZROK OBVEŠČANJA

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN OBVEŠČANJA

Upravljavec vodovoda ugotovi, da je pitna voda neskladna ali zdravstveno neustrezna zaradi interne vodovodne napeljave.

(12.člen)

Čimprej oziroma najpozneje v treh dneh po ugotovitvi obvesti lastnika oziroma upravljavca ali upravnika objekta. Če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, pa najpozneje v dveh urah.

1.Osebno

2.Telefon

3.e-pošta

4.SMS obveščanje

Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode.

(17.člen)

Ob začetku veljavnosti ukrepa, a najpozneje v dveh urah obvesti uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda (obvešča vsak dan do preklica).

1.Radio Robin oz. Radio Koper

2.Spletna stran : www.ksda.si

3. SMS obveščanje

 

Upravljavec vodovoda izda ukrep prekinitve oskrbe s pitno vodo

(17.člen)

Takoj, ko je mogoče, a najpozneje v 24 urah po prekinitvi oskrbe, obvesti uporabnike javne službe.

1.Radio Robin oz. Radio Koper

2.Spletna stran : www.ksda.si

3. SMS obveščanje

4.Oglasna deska

Lastnik oziroma upravljavec ali upravnik prednostnih prostorov ugotovi neskladnost pitne vode.

(22.člen)

Takoj obvesti uporabnike pitne vode v prednostnih prostorih. Takojšnja obveščenost uporabnikov pitne vode je še posebej pomembna, če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode.

1.Osebno

2.SMS obveščanje

3.e-pošta

Ministrstvo za zdravje izda upravljavcu vodovoda dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov iz Dela B Priloge 1 Uredbe o pitni vodi.

(31.člen)

Na dan pridobitve dovoljenja, a najpozneje v sedmih dneh upravljavec vodovoda obvesti uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda.

1.Radio Robin oz. Radio Koper

2.Spletna stran : www.ksda.si

3.Oglasna deska

Letno poročilo o pitni vodi

(18.člen)

Enkrat letno ( do 31. marca )

1.Spletna stran : www.ksda.si

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava