Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

KAKOVOST VODE

 

Ultrafiltracija v Vodarni Hubelj

 

Kot upravljavec več vodovodnih sistemov izvajamo notranji nadzor, vzpostavljen na osnovah HACCP sistema skladno s Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23 in 109/23 ).

Redna in občasna fizikalno-kemijska ter mikrobiološka preskušanja pitne vode za nas izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Nova Gorica.

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava