Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Vzdrževanje hišnega omrežja

 

Hišno  vodovodno  omrežje  zajema  cevovod ter opremo in naprave,  ki  so  vgrajene  med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje, vključno z mesti uporabe (pipe) je potrebno redno in pravilno vzdrževati.

 

Minimalno in redno vzdrževanje vključuje:

  • Na vsaki pipi naj voda pred prvo uporabo tega dne teče vsaj  2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali.

  • Vsaj enkrat na 14 dni  je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Za čiščenje se smatra spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.

  • Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, je priporočljivo izvajati tedensko izpiranje, do stabilizacije temperature vode. Evidentirati je potrebno slepe rokave in jih odstraniti. Dokler le-ti niso odstranjeni, je potrebno vodo iz slepih rokavov spirati enkrat tedensko.

 

Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23 )

Občina AjdovščinaObčina Vipava