Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

ZAŠČITA VODOMEROV PRED ZMRZALJO

 

V prihodnjih dneh prihaja občutna ohladitev. Temperatura zraka se bo spustila pod ledišče. Posledice nizkih temperatur se lahko pojavijo tudi na vodovodnih priključkih, vodomerih in interni vodovodni napeljavi.

Vodomerni priključek, vključno z vodomerom  je last uporabnika, zato mora lastnik sam poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenega vodomera.

 

 

Kako zaščititi vodomer in instalacijo pred zmrzaljo :

 

- vodomerni jašek mora biti dovolj globok, z izolirano notranjostjo in pokrovom

- z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom (izolacijski material - stiropor, stirodur...)

- v času zmrzali zagotovite stalen oziroma občasen pretok vode po omrežju

               

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava