Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Čistilna naprava Vipava

  

Čistilna naprava Vipava je bila zgrajena za čiščenje odpadnih voda Agroinda Vipava 1894 Vipava  d.d.  (PE Klet in PE Mlekarna) ter komunalne odpadne vode naselja Vipava in bližnjih naselij.

Čistilna naprava je začela obratovati 1996 leta, ko so bile nanjo priključene samo odpadne  vode Agroinda. Komunalne odpadne vode naselja Vipava in Vrhpolje so se na čistilno napravo priključile v letu 2004.

Čistilna naprava Vipava je v skladu s pogodbo med Agroindom Vipava 1894 Vipava d.d. in  Občino Vipava od 18.2.2005 v lasti Občine Vipava.

Od 1.3.2005 je upravljalec ČN Vipava Komunalno stanovanjska družba d.o.o.Ajdovščina

 

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI :

Čistilna naprava je projektirana za sledeče obremenitve :

Hidravlična obremenitev: 800 m3/dan

Organska obremenitev: 560kg BPK5/dan oz 9333 PE

 

V sklopu BČN so sledeči objekti :

- črpališče

- mehansko čiščenje - mikrosito

- egalizacija

- I. biološka stopnja

- sedimentacija I.

- sedimentacija II.

- zgoščevalec blata

- dehidracija blata

 

OPIS TEHNOLOŠKEGA POSTOPKA :

Linija vode

Odpadne vode dotekajo v črpališče po treh zbirnih kanalih. Potopne črpalke prečrpajo odpadne vode preko mikrosita, kjer se odstranijo mehanski delci v bazen egalizacije. Tu se izvrši izravnava odplak, po potrebi nevtralizacija ter tudi že delna aeracija. V bazenu egalizacije se vrši tudi defosfatizacija z doziranjem Ferikola v dotok odpadnih vod . Odpadne vode se s potopnima črpalkama prečrpajo v prezračevalni bazen z vgrajenimi membranskimi prezračevalniki, kjer se vrši biološka razgradnja organskih snovi. Prečiščene odpadne vode z aktivnim blatom odtekajo v prvi usedalni bazen, kjer se aktivno blato usede na dno in prečrpava v prezračevalni bazen. Odpadne vode odtekajo  preko drugega usedalnega bazena v iztočni jašek z vgrajenim merilcem pretoka ter od tu v odvodnik Vipava.

Linija blata

Odvišno biološko blato se iz usedalnika prečrpava v zgoščevalec. Zgoščeno blato se ob dodatku flokulanta črpa na tračno filterno stiskalnico, kjer se stisne do cca 14 % suhe snovi ter preko tračnega transporterja odstrani v zabojnik, filtrat pa odteka v interno kanalizacijo. Dehidrirano blato se oddaja pooblaščenim zbiralcem oz predelovalcem.

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava