Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Čistilna naprava Sanabor

 

Čistilna naprava Sanabor je mala komunalna čistilna naprava, ki je bila zgrajena za čiščenje komunalnih odpadnih voda iz naselja Sanabor. Je biološka čistilna naprava (BČN), kapacitete 100 PE. Obratovati je začela leta 2013.

 

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

Čistilna naprava je projektirana za sledeče obremenitve :

Hidravlična obremenitev: 15 m3/dan

Organska obremenitev: 6 kg BPK5/dan oz. 100 PE

 

V sklopu BČN so sledeči objekti :

- mehansko predčiščenje

- črpališče

- biološka stopnja

- sedimentacija

- zgoščevalec blata

 

OPIS TEHNOLOŠKEGA POSTOPKA

Čiščenje komunalne odpadne vode poteka s tehnologijo MBBR – fiksna biomasa na mobilnih nosilcih. Proces čiščenja poteka v naslednjih stopnjah:

 

MEHANSKO PREDČIŠČENJE (avtomatske fine grablje – 3mm):

Odpadna voda doteka v kineto z grabljami. Grablje služijo za mehansko čiščenje odpadne vode, iz katere odstranjujejo grob material, cunje, kamne, itd.

 

ČRPALIŠČE ODPADNIH VOD:

Zaradi nizkega dotoka odpadne vode iz kanalizacijskega sistema, je zgrajeno vstopno črpališče, od koder se voda črpa na biološki del ČN.

 

BIOLOŠKA STOPNJA ČIŠČENJA ODPADNE VODE zajema naslednje stopnje, ki so ločene po posameznih bazenih/prekatih:

 

  • DENITIFIKACIJA (v fazi denitrifikacije poteka biološko odstranjevanje dušikovih spojin iz odpadne vode),

 

  • OKSIDACIJA (v fazi oksidacije poteka biološko čiščenje organskega onesnaženja),

 

  • NITRIFIKACIJA (v fazi nitrifikacije poteka pretvorba amonija v nitrit in nitrat. Slednjega vračamo na začetek biološke stopnje, v denitrifikacijo.

 

Očiščena voda se izteka v naknadni usedalnik. Tu se odvečno blato loči od očiščene vode. Blato se gravitacijsko useda na dno usedalnika. Bistra voda pa se preliva preko prelivnega kanala in vzorčevalnega jaška v iztok.

 

Odvečno blato iz dna usedalnika se prečrpava v zalogovnik/zgoščevalec blata. Od tu se blato občasno prazni in vozi na nadaljno obdelavo na CČN Ajdovščina.

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava