Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

JAVNA KANALIZACIJA

 

Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Sestavljajo jo sistemi kanalov in jarkov in z njimi povezanih tehnoloških sklopov in naprav, povezanih v kanalizacijsko omrežje, po katerem se zagotavlja odvajanje odpadne vode iz objektov ter ločeno od nje ali skupaj z njo tudi odvajanje padavinske odpadne vode s streh ali iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom pokritih površin.

 

Hišni priključek s katerim se uporabnik priključuje na javno kanalizacijo je del interne kanalizacije uporabnika, ki jo mora vzdrževati sam.

 

Vzdrževanje kanalizacije

Vzdrževanje javne kanalizacije obsega redno kontrolo kanalizacijskega omrežja, sistematično čiščenje kanalizacije s specialnim vozilom, izvajanje manjših popravil ter intervencijsko čiščenje.

 

Čiščenje kanalizacijskih cevi

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava