Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

GREZNICE IN MALE ČISTILNE NAPRAVE

 

V naseljih kjer še ni zgrajena javna kanalizacija se uporabljajo obstoječe pretočne greznice katerih uporaba je dovoljena do izgradnje javne kanalizacije.

V kolikor se na območju poselitve ne bo gradila javna kanalizacija bodo morali lastniki obstoječih greznic v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ( Uradni list RS št. 98/2015 in 76/2017) sami zagotoviti čiščenje komunalnih odpadnih vod v mali komunalni čistilni napravi ali zbirati komunalne odpadne vode v nepretočni greznici.

 

 

PRAZNJENJE GREZNIC IN BLATA IZ MALIH ČISTILNIH NAPRAV

Praznjenje greznic je obvezno in ga lahko izvaja le izvajalec javne službe, ki sta ga za to dejavnost pooblastili občini.

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 67/2018)

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini  Vipava (Uradni list RS št. 39/10)

 

Praznjenje obstoječih pretočnih greznic KSD izvaja v obeh občinah v skladu s Programom praznjenja, ki se izvaja od leta 2006 dalje.

 

Praznjenje greznic izven programa praznjenja lahko naročite na tel. št. 051 387 290.

canal jet

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava