Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

ODLAGALIŠČE NENEVARNIH ODPADKOV DOLGA POLJANA

 

Lokacija deponije je  iz lokalnega kot tudi regionalnega hidrogeološkega vidika povsem po naključju ena najboljših možnih v Sloveniji. Nasip iz odpadkov leži direktno na planumu pripravljenem na nivoju prvotnega naravnega terena. Rezultirajoča konfiguracija je z okoljevarstvenega stališča zelo ugodna, saj je v celoti zagotavljeno gravitacijsko odtekanje odvečne vode iz telesa deponije ter onemogočeno nenadzorovano zamakanje odloženih odpadkov z zalednimi vodami. 
 

Meritve so pokazale, da so izcedne vode relativno malo obremenjene z onesnaževali, delež metana v deponijskem plinu pa je v povprečju nižji v primerjavi s sanitarnimi odlagališči podobnih starosti. Razlogi za to so sledeči:

 

1. Intenzivno kompaktiranje odpadkov se ni nikoli izvajalo, zato je telo odlagališča precej prepustno za vode in pline ter ima semiaerobni značaj; takšno okolje ugodno vpliva na kvaliteto izcedne vode, sestavo deponijskega plina in hitrost mineralizacije telesa odlagališča.

 

2. Vsebnost odloženih zemljin glinene sestave znotraj telesa odlagališča je v primerjavi z običajnimi sanitarnimi odlagališči nesorazmerno visoka, zato je:

  •  hidrogram iztekanja izcedne vode bolj umirjen, kot bi bil sicer,
  •  samočistilna kapaciteta telesa odlagališča večja, kot bi bila sicer (zaradi povečane kapacitete biofiltracije organskih onesnaževal prisotnih v precejajoči se vodi ter povečane kapacitete za adsorbcijo težkih kovin v precejajoči se vodi),
  •  pH- vrednost okolja znotraj telesa odlagališča dokaj konstantna, rahlo alkalna (zaradi velike puferske kapacitete tukajšne s kalcitom bogate glinene zemljine).

 

Takšno okolje omogoča hiter potek procesa bio-razgradnje organske snovi v odpadkih a hkrati preprečuje hiter potek procesa luženja težkih kovin iz odloženih odpadkov.

 

POVEZAVE:

 

  • VREMENSKA POSTAJA

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava