Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

POKOPALIŠČA

 

V občini Ajdovščina upravljamo pokopališča v skladu z Odlokom o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina, v občini Vipava pa v skladu z Odlokom o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Vipava.

 

V občini Ajdovščina upravljamo pokopališča: Ajdovščina, Batuje, Brje, Budanje, Col, Črniče, Dobravlje, Gaberje, Gojače, Kamnje, Lokavec, Malovše, Otlica, Planina, Podkraj, Selo, Skrilje, Stomaž, Šmarje, Ustje, Velike Žablje, Vipavski Križ in Vrtovin.

 

V občini Vipava upravljamo pokopališča: Gradišče pri Vipavi, Lozice, Podraga, Sanabor, Slap, Vipava in Vrhpolje.

 

Mrliška vežica na pokopališču Ajdovščina

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava