Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ

 

REDNA VZDRŽEVALNA DELA

  • odvoz smeti
  • upravljanje porabe vode in elektrike
  • vzdrževanje skupnih poti, zelenic in parkirišč
  • košnja trave
  • obrezovanje grmičevja in drevja

 

UREDITEV GROBA

  • zasaditev
  • obrezovanje
  • zamenjava peska in zemlje
  • dostava cvetličnega aranžmaja in sveč

 

  

Občina AjdovščinaObčina Vipava