Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Kategorije novic

Arhiv osmrtnic

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV

 

Od 16. do 25.novembra 2017 bomo izvajali akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

 

Razpored zbiranja

 

Če se akcije zbiranja nevarnih odpadkov ne morete udeležiti, lahko tovrstne ali druge odpadke brezplačno oddate v zbirnem centru pod Dolgo Poljano.

 

Kaj sodi med nevarne odpadke?

Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno ali več lastnosti nevarnih snovi oz. vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi. Ne smemo jih odlagati v zabojnike, ker lahko nevarne snovi, ki jih vsebujejo, onesnažijo ostale odpadke v zabojniku. Prav tako jih ne smemo odlagati v naravo ali zlivati v odtoke ali kanalizacijo, ker lahko ogrozijo podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje.

Med nevarne odpadke se uvrščajo:

 • barve, laki, lepila, topila, smole, kiti, kisline, lugi
 • odpadna mazalna olja
 • odpadna jedilna olja
 • odpadne kemikalije
 • čistilna, kozmetična in pralna sredstva
 • tlačne posode – spreji (laki za lase ipd.)
 • odpadki, ki vsebujejo živo srebro (npr. termometri)
 • fluorescentne cevi, sijalke
 • odpadna zdravila
 • pesticidi (insekticidi, fungicidi, herbicidi…)
 • akumulatorji, baterije
 • embalaža onesnažena z nevarnimi snovmi
 • elektronska in električna oprema

 

Pri prepoznavanju nevarnih odpadkov so nam v veliko pomoč simboli, ki jih najdemo na nevarnih snoveh in njihovi embalaži:

DRAŽLJIVO EKSPLOZIVNO JEDKO NEVARNO ZA OKOLJE
       
       
OKSIDATIVNO ZDRAVJU ŠKODLJIVO STRUPENO VNETLJIVO

 

Koristni nasveti:

 • Nevarne odpadke, če je le možno, hranimo v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da ne pride do razlitja pri prevozu na zbirno mesto.
 • Pomembno je, da nevarne odpadke med seboj ne mešate, saj lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi.
 • Odpadna zdravila lahko oddate tudi v lekarnah
 • Odpadno električno in elektronsko opremo lahko pustite v trgovini ob nakupu nove
 • Večje E-odpadke (televizije, hladilnike, mikrovalovne pečice…) lahko oddate skupaj s  kosovnimi odpadki. Za naročilo odvoza pokličite na št. 031 302 985 in se dogovorite za odvoz.
 • Ob oddaji kosovnih odpadkov lahko vozniku predate tudi odpadno kuhinjsko olje v plastični embalaži!

 

 

NOVO!

Malo elektronsko in električno odpadno opremo lahko oddate tudi v uličnih zbiralnikih za E-odpadke.

Lokacije zbiralnikov

 

OPOZORILO: V akciji ne prevzemamo nevarnih odpadkov, ki izhajajo iz dejavnosti!

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava