Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

GRADBENI ODPADKI

 

Kup opeke

 

Vsako gospodinjstvo lahko v Centru za ravnanje z odpadki brez doplačila odda do 3500 kg zemlje ali mineralnih gradbenih odpadkov na leto (beton, opeka, kamenje, keramika). Ostale količine zaračunamo po veljavnem ceniku.

 

Manjše dovoze gradbenih odpadkov iz gospodinjstev (do 350 kg) sprejemamo v ZBIRNEM CENTRU.

 

Večje količine pa prevzemamo ob delavnikih, od 7:00 do 15:00, v Centru za ravnanje z odpadki - CERO, glejte Vhod za pravne osebe.

Izjemoma, po predhodnem dogovoru, sprejmemo večje količine gradbenih odpadkov tudi ob sobotah in podaljšanem delovnem času zbirnega centra.

 

Pri sprejemu odpadkov se pripeljane količine najprej stehtajo in evidentirajo. Voznik = nosilec odjemnega mesta = oseba, ki je zapisana na položnici za plačilo komunalnih storitev, se ob prihodu v CERO legitimira z osebno izkaznico. Na naslov njegovega stalnega bivališča se nato zapiše količina pripeljanih odpadkov. Stranka podpiše tehtni list (dobavnico) in dobil svoj izvod potrdila o oddaji odpadkov.

 

Če vaše gradbene odpadke pripelje v CERO sosed ali pravna oseba, potrebuje za brezplačno oddajo odpadkov na vaše ime, vaše pooblastilo.

 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava