Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Cenik prevzema odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Ajdovščina

 

 

Dejavnost

Gospodinjstvo

Naziv in klasifikacijska številka odpadka

Cena brez DDV

 Stopnja DDV 

Cena z DDV

Cena z DDV

€ / kg

%

€ / kg

€ / kg

Odpadna živalska tkiva

02 01 02

/

/

/

do 100 kg na leto brezplačno/
0,3000

Odpadna rastlinska tkiva 02 01 03 0,0500 9,5 0,0548 /

Odpadna plastika

(čista črna folija in silažna folija brez mrežice)

02 01 04

0,0471

9,5

0,0516

/

Odpadna plastika

(črna folija z zemljo in silažna folija z mrežico)

02 01 04 0,3320 9,5 0,3635 /
Žagovina, oblanci, sekanci… 03 01 05 0,0500 9,5 0,0548 /

Pepel, žlindra in kotlovni prah

10 01 01

0,2510

9,5

0,2748

/

Ostružki plastike

12 01 05

0,2360

9,5

0,2584

/

Papirna in kartonska embalaža

15 01 01

0,0000

9,5

0,0000

brezplačno

Plastična embalaža

15 01 02

0,0000

9,5

0,0000

brezplačno

Lesena embalaža

15 01 03

0,0000

9,5

0,0000

brezplačno

Kovinska embalaža

15 01 04

0,0000

9,5

0,0000

brezplačno

Sestavljena embalaža

15 01 05

0,0000

9,5

0,0000

brezplačno

Mešana embalaža

15 01 06

0,0000

9,5

0,0000

brezplačno

Steklena embalaža

15 01 07

0,0000

9,5

0,0000

brezplačno

Embalaža iz tekstila

15 01 09

0,0000

9,5

0,0000

brezplačno

Embalaža nevarnih snovi

15 01 10*

0,0000

9,5

0,0000

brezplačno

Izrabljene gume

16 01 03

0,0300

9,5

0,0329

do 50 kg na leto brezplačno/
0,0329

Plastični avtomobilski odbijači

16 01 19

0,2150

9,5

0,2354

0,2354

Mineralni gradbeni odpadki

17 01 07

0,0135

9,5

0,0148

*glej opombo

Stavbni les

17 02 01

0,0480

9,5

0,0526

0,0526

Asfalt

17 03 02

0,0135

9,5

0,0148

0,0148

Svinčene instalacije

17 04 03

0,0000

9,5

0,0000

0,0000

Kovinski odpadki

17 04 05

0,0000

9,5

0,0000

0,0000

Zemlja

17 05 04

0,0060

9,5

0,0066

*glej opombo

Izolirni materiali, ki ne vsebujejo azbesta ali drugih nevarnih snovi (kamena volna)

17 06 04

0,2000

9,5

0,2190

0,2190

Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

17 06 05

0,2560

9,5

0,2803

do 500 kg na leto brezplačno/
0,2803

Gradbeni odpadki na osnovi sadre

17 08 02

0,1618

9,5

0,1771 0,1771

Odpadki iz peskolovov

19 08 02

0,1631

9,5

0,1786

0,1786

Papir in karton

20 01 01

0,0000

9,5

0,0000

brezplačno

Ravno steklo, primerno za predelavo

20 01 02

0,0300

9,5

0,0329

brezplačno

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki

20 01 08

0,0960

9,5

0,1051

brezplačno

Sijalke

20 01 21*

0,0300

9,5

0,0329

brezplačno

Hladilno-zamrzovalni aparati

20 01 23*

0,0300

9,5

0,0329

brezplačno

Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi 20 01 27* 0,9900 9,5 1,0841 brezplačno

TV in monitorji

20 01 35*

0,0300

9,5

0,0329

brezplačno

Mali gospodinjski aparati

20 01 36

0,0300

9,5

0,0329

brezplačno

Les, ki ne vsebuje nevarnih snovi

20 01 38

0,0480

9,5

0,0526

brezplačno

Plastika

20 01 39

0,1970

9,5

0,2157

brezplačno

Kovine

20 01 40

0,0000

9,5

0,0000

brezplačno

Zeleni vrtni odpad

20 02 01

0,0500

9,5

0,0548

brezplačno

Drevesni panji 20 02 01 0,0560 9,5 0,0613 0,0613
*Zemlja in kamenje 20 02 02 0,0060 9,5 0,0066 *do 3500 kg na leto brezplačno

Odpadki iz čiščenja cest

20 03 03

0,1481

9,5

0,1622

brezplačno

Kosovni odpadki

20 03 07

0,1970

9,5

0,2157

brezplačno

* Iz gospodinjstev sprejmemo do 3500 kg zemlje ali mineralnih gradbenih odpadkov letno brez doplačila. Večje

količine zaračunamo po ceniku za zemljo 17 05 04 - 0,0066 €/kg z DDV ali mineralne gradbene odpadke

17 01 07 - 0,0148 €/kg z DDV. 

 

Mešani komunalni odpadki (MKO) 20 03 01

 

  • če pripelje MKO v CERO stranka, se obračuna:

Storitev

Cena brez DDV

€ / dovoz

Stopnja DDV

%

Cena z DDV

€ / dovoz

Prevzem MKO v CERO 7,5900 9,5 8,3111

 

Storitev

Cena brez DDV

€ / kg

Stopnja DDV

%

Cena z DDV

€ / kg

Zbiranje komunalnih odpadkov javna infrastruktura 0,0090 9,5 0,0099

Obdelava komunalnih odpadkov

storitev VO-KA Snaga d.o.o

0,1411 9,5 0,1545

Obdelava komunalnih odpadkov

javna infrastruktura VO-KA Snaga d.o.o

0,0388 9,5 0,0425

Odlaganje komunalnih odpadkov

storitev VO-KA Snaga d.o.o

0,1004 9,5 0,1099

Odlaganje komunalnih odpadkov

javna infrastruktura VO-KA Snaga d.o.o

0,0218 9,5 0,0239

 

  •  če pripelje MKO v CERO KSD d.o.o. Ajdovščina, se obračuna:

Storitev

Cena brez DDV

€ / kg

Stopnja DDV

%

Cena z DDV

€ / kg

Zbiranje komunalnih odpadkov storitev 0,1367 9,5 0,1497
Zbiranje komunalnih odpadkov javna infrastruktura 0,0090 9,5 0,0099

Obdelava komunalnih odpadkov

storitev VO-KA Snaga d.o.o

0,1411 9,5 0,1545

Obdelava komunalnih odpadkov javna

infrastruktura VO-KA Snaga d.o.o

0,0388 9,5 0,0425

Odlaganje komunalnih odpadkov

storitev VO-KA Snaga d.o.o

0,1004 9,5 0,1099

Odlaganje komunalnih odpadkov

javna infrastruktura VO-KA Snaga d.o.o

0,0218 9,5 0,0239

Za storitvi odlaganja MKO se obračuna 19,8 % prevzetih odpadkov.

 

Druge storitve

 

Storitev

Enota

Cena v € brez DDV

 Stopnja DDV 

 Cena v € z DDV 

Izpis evidenčnega lista

kos

2,00

22

2,44

Izpisi raznih dokumentov za ravnanje z odpadki

kos

5,00

22

6,10

Sortiranje delno ločenih odpadkov 

m3

31,88

9,5

34,91

Sortiranje neločenih odpadkov

m3

63,76

9,5

69,82

Manipulacija z odpadno embalažo

kg

0,05

9,5

0,06

 

 

Datum veljavnosti: 1. junij 2023

 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava