Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

 
Nevarni odpadki nastajajo tudi v naših gospodinjstvih. To so tisti odpadki, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti oz. vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi. So zdravju škodljivi, okolju nevarni, strupeni, jedki, dražljivi, oksidativni, vnetljivi ali eksplozivni. 

 

Z njimi moramo rokovati pazljivo, da preprečimo njihov škodljiv vpliv na naše zdravje in na okolje. Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za komunalne odpadke in ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtoke ali v kanalizacijo. Ko kupimo izdelke, ki so nevarni, nase prevzamemo odgovornost, da jih po uporabi odstranimo na varen način.

 

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov se začenja naslednji teden!!!

 

  Prevzemali bomo:

  • barve, lake, lepila, topila, smole, kiti, kisline, luge
  • odpadna mazalna olja
  • odpadna jedilna olja
  • odpadne kemikalije
  • čistilna, kozmetična in pralna sredstva
  • tlačne posode – spreje (laki za lase ipd.)
  • odpadke, ki vsebujejo živo srebro (npr. termometri)
  • fluorescentne cevi, sijalke
  • odpadna zdravila
  • pesticide (insekticidi, fungicidi, herbicidi…)
  • akumulatorje, baterije
  • embalažo onesnaženo z nevarnimi snovmi
  • elektronsko in električno opremo
  •  

   

  Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena gospodinjstvom vključenim v redni odvoz odpadkov na območju občine Ajdovščina in občine Vipava.

   

  OPOZORILO: V akciji ne prevzemamo nevarnih odpadkov, ki izhajajo iz dejavnostiTe lahko pravne osebe oddajo le pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.  

   

  RAZPORED ZBIRANJA

   

   ČETRTEK 12.5.2022

  od

  do

   AJDOVŠČINA

    Tovarniška c. na makadam. parkirišču

  13:00

  13:30

  LOZICE

    pri cerkvi

  14:00

  14:15

  PODNANOS

    na parkirišču pred marketom

  14:30

  14:45

  PODRAGA

    NOVA LOKACIJA pri čistilni napravi

  15:00

  15:15

  GOČE

    na trgu

  15:30

  15:45

  MANČE

    pri ekološkem otoku

  16:00

  16:15

  LOŽE

    pri trgovini

  16:30

  16:45

  SLAP

    na placu pri igrišču

  17:00

  17:15

  GRADIŠČE

    pri krajevnem domu

  17:30

  17:45

  VIPAVA

    na Glavnem trgu

  18:00

  18:30

  VRHPOLJE

    pri gasilskem domu

  18:45

  19:00

  BUDANJE

    pri šoli

  19:15

  19:30

   

   

   

   

  SOBOTA 14.5.2022

   

   

  AJDOVŠČINA

    pri ekološkem otoku na Trati (Polževa ul.)

  8:00

  8:30

  GOJAČE

    pri ekološkem otoku

  8:45

  9:00

  MALOVŠE

    pri ekološkem otoku

  9:15

  9:30

  ČRNIČE

    pri ekološkem otoku pri marketu

  9:45

  10:00

  BATUJE

    pri šoli

  10:15

  10:30

  SELO

    NOVA LOKACIJA pri pokopališču

  10:45

  11:00

  VRTOVIN

    pri ekološkem otoku - Stovška vas

  11:15

  11:30

  KAMNJE

    pri ekološkem otoku

  11:45

  12:00

  POTOČE

    nasproti gostilne

  12:15

  12:30

  BRJE

    Na placu pri spomeniku

  12:45

  13:00

  DOBRAVLJE

    pri dvorani

  13:15

  13:30

  VELIKE ŽABLJE

    pri dvorani

  13:45

  14:00

  AJDOVŠČINA

    Trnje pri ekološkem otoku

  14:15

  14:45

   

   

   

   

  ČETRTEK 19.5.2022

   

   

  AJDOVŠČINA

    parkirišče za gradom

  13:00

  13:45

  MALE ŽABLJE

    pri ekološkem otoku

  14:00

  14:15

  PLAČE

    NOVA LOKACIJA pred krajevnim domom

  14:30

  14:45

  CESTA

    pri ekološkem otoku na železniški rampi

  15:00

  15:15

  STOMAŽ

    na avtobusnem postajališču

  15:30

  15:45

  SKRILJE

    pri pokopališču

  16:00

  16:15

  LOKAVEC

    parkirišče nasproti cerkve

  16:30

  16:45

  PREDMEJA

    pri ekološkem otoku pri hotelu

  17:15

  17:30

  OTLICA

    pri dvorani

  17:45

  18:00

  COL

    pri zbiralnici proti Predmeji

  18:15

  18:30

  PODKRAJ

    parkirišče nasproti pokopališča

  18:45

  19:00

  SANABOR

    v križišču

  19:15

  19:30

   

   

   

   

  SOBOTA 21.5.2022

   

   

  DOLGA POLJANA

    pri ekološkem otoku Kamence

  8:00

  8:15

  ŽAPUŽE

    pri ekološkem otoku v križišču

  8:30

  8:45

  AJDOVŠČINA

    Ribnik, za DSO

  9:00

  9:45

  USTJE

    pri spomeniku

  10:00

  10:15

  DOLENJE

    pri ekološkem otoku

  10:30

  10:45

  PLANINA

    na parkirišču pri pokopališču

  11:00

  11:15

  ERZELJ

    pri ekološkem otoku

  11:30

  11:45

  GABERJE

    na placu pri Martinovem hramu

  12:00

  12:15

  ŠMARJE

    pri ekološkem otoku

  12:30

  12:45

  ZAVINO

    v vasi

  13:00

  13:15

  VRTOVČE

    v vasi

  13:30

  13:45

  TEVČE

    pri ekološkem otoku

  14:00

  14:15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nevarne odpadke lahko preko celega leta oddajate v zbirnem centru pod Dolgo Poljano.

   

   

  Občina AjdovščinaObčina Vipava