Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Kateri odpadki sodijo v zbirni center?

 

Zbirni center je prostor, urejen in opremljen za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Občani lahko v njem brez doplačila prepustite vse komunalne odpadke iz gospodinjstev ter omejeno količino gradbenih odpadkov.

 

Opremljen je s kontejnerji in zabojniki ter betonskimi boksi v katere se odlagajo ločeno zbrani odpadki. Vsa mesta in posode za odlaganje odpadkov so označena s tablicami na katerih je zapisan naziv odpadka, ki v posodo/na mesto sodi.

 

V zbirni center pripeljite komunalne odpadke, ki jih ne morete odložiti na ekološkem otoku ter povečane količine odpadkov, ki bi na ekološkem otoku zapolnile zabojnike ter onemogočale oddajo odpadkov ostalim občanom.

Zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov v zbirnem centru pod Dolgo Poljano.

 
 • LES
 • KOVINE
 • PLASTIČNO, KOVINSKO IN TETRAPAK EMBALAŽO
 • PAPIR IN KARTON
 • NEUPORABNA OBLAČILA, TEKSTIL IN OBUTEV
 • ODPADNO JEDILNO OLJE (v posodi do 5 l)
 • NEVARNE ODPADKE
 • GOSPODINJSKE APARATE
 • ZELENI ODREZ
 • LES (pohištvo, okna, vrata)
 • IZRABLJENE PNEVMATIKE (50 kg letno brez doplačila)
 • RAVNO STEKLO

 

Zaradi varnosti in pretočnosti prometa imamo v zbirnem centru urejeno krožno pot, označeno z rumenimi puščicami, ki jo moramo dosledno upoštevati. Da bi z avtomobilom ali traktorjem v zbirnem centru čim manj krožili in se premikali od zabojnika do zabojnika, je pomembno da pridemo v zbirni center pripravljeni. Svetujemo vam, da odpadke že doma ločite po materialih v različne vreče ali vedra in jih naložite na različna mesta v vozilu ali prikolici. Prepuščanje odpadkov bo tako potekalo hitreje in bolj varno.

Po oddaji odpadkov je potrebno območje centra zapustite v najkrajšem možnem času.

 

Pravilno ločeni odpadki so pogoj za kakovostne recikliranje in nadaljnjo obdelavo. V kolikor niste prepričani, kam pravilno odložiti odpadek, vprašajte za pomoč zaposlene, ki vam bodo z veseljem pomagali.

 

Urnik zbirnega centra: ponedeljek od 7 do 17, torek, sreda in četrtek od 7 do 15, petek od 7 do 17, sobota od 8 do 15, nedelja in prazniki zaprto. Ob delavnikih po 15 in v sobotah je v zbirnem centru mogoče oddati le odpadke iz gospodinjstev, ki ne potrebujejo delovnega stroja za razkladanje. Pravne osebe lahko svoje odpadke oddajo ob delavnikih, od 7 do 15.

AZBESTNO-CEMENTNI ODPADKI, MINERALNI GRADBENI ODPADKI in ZEMLJA ne sodijo med komunalne odpadke vendar so pogost odpadek v gospodinjstvih. Posledično v CERO Ajdovščina od fizičnih oseb, brez doplačila sprejmemo do 3500 kg mineralnih gradbenih odpadkov, 3500 kg zemlje ter 500 kg azbestno-cementnih odpadkov letno. Večje količine pa zaračunamo po veljavnem ceniku. Nekomunalne odpadke pripeljite v CERO Ajdovščina ob delavnikih, od 7:00 do 15:00.

 

Pomembno! Če gradbenih odpadkov v zbirni center ne pripeljete sami, potrebuje prevoznik ob dovozu vaše pooblastilo, da se odpadek lahko evidentira na vaše gospodinjstvo. V nasprotnem primeru bomo odpadek evidentirali na gospodinjstvo prevoznika. Obrazec (Pooblastilo za oddajo gradbenih odpadkov iz gospodinjstva) dobite na naši spletni strani www.ksda.si ali v zbirnem centru.

 

Že kar nekaj let sprejemamo v zbirnem centru tudi KLAVNIŠKE ODPADKE (kože, čreva, kosti…) iz domačega zakola - proizvodnje živil za lastno uporabo. Živalski stranski proizvodi (ŽSP) ne sodijo v naravno okolje, nikakor pa jih ni dovoljeno odlagati v zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov. Zaradi vodenja evidence o prinašalcih ŽSP, mora imetnik odpadka ob oddaji ŽSP predložiti osebni dokument. Brezplačno lahko vsako gospodinjstvo odda letno 100 kg ŽSP.

 

Za informacije glede dovoza odpadkov v zbirni center nas lahko od delavnikih tudi pokličite na telefonsko številko 041 277 622.

Pustimo v okolju svoj pozitiven okoljski odtis! Ločujmo odpadke!

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava