Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

5. junij - SVETOVNI DAN OKOLJA

 

Zemljo imenujemo tudi »moder planet« saj 70% njenega površja pokriva voda. Na preostalih 30% površja, površine 148,9 milijona km 2, trenutno živi 7,7 milijarde ljudi in približno 11,3 milijona različnih rastlinskih in živalskih vrst.

 

Zaradi nepremišljenega ravnanja in krčenja gozdnih območij pa je povzročil človek v naravi nepopravljivo škodo. Veliko število rastlin in živali je izgubilo svoj življenjski prostor ali celo izumrlo, zato na svetovni dan okolja opozarjamo na pomen ohranjanja biodiverzitete.

 


 

Biotska raznovrstnost, tudi biološka raznovrstnost ali s tujko biodiverziteta, je stopnja raznolikosti vseh oblik življenja v nekem okolju, bodisi ekosistemu, biomu ali celotni Zemlji. Poenostavljeno gledano gre za število različnih vrst organizmov, ki živijo v določenem prostoru in raznolikost ekosistemov nekega območja.

 


  

 

Za ohranjanje biotske raznovrstnosti je pomembno ohranjati in vzdržno uporabljati oceane in morja ter varovati in obnavljati kopenske ekosisteme, spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi ter preprečiti degradacijo zemljišč.

 

Stanje biotske raznovrstnosti spremljamo z različnimi kazalniki:

 

  • Eden od kazalnikov kopenske biotske raznovrstnosti so vrste ptic. Indeks ptic kmetijske krajine meri spremembe v populacijah značilnih vrst ptic kmetijske krajine. V letu 2018 je v Sloveniji znašal 78, kar je za 2 % več kot v letu 2017 in hkrati za 22 % manj kot v letu 2008.

 

  • Pomembno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti imajo tudi čebele. Vzpodbuden je podatek, da se v Sloveniji tako število čebelarjev kot število panjev povečujeta.

 

  • Na vodne ekosisteme in s tem na biotsko raznovrstnost pa slabo vpliva odpadna voda, ki se neprečiščena vrača v okolje. Njene vplive na okolje lahko zmanjšamo, če uporabljamo okolju prijazna čistila ter v školjko ne odlagamo odpadkov temveč le toaletni papir.

 

Sir Nelson Mandela je nekoč dejal: " Izobraževanje je najzmogljivejše orožje, ki ga lahko uporabite za spreminjanje sveta ".

 

Znanje o delovanju sveta že imamo. Če želimo ohraniti planet za naše zanamce, se bomo morali v skladu z našim vedenjem o ogroženosti okolja tudi obnašati in drug drugega ozaveščati. Skupaj se moramo truditi za zeleno in zdravo okolje ter pozivati odgovorne, naj se odločajo za trajnostno rabo naravnih virov in ohranitev rastlinskih in živalskih vrst.

 

 

 

 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava