Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Slovo od brezplačnih, tankih, plastičnih vrečk

Od 1. januarja 2019 dalje na blagajnah trgovin ne moremo več dobiti brezplačne plastične vrečke. S sprejetjem nove Uredbe o ravnanju z odpadno embalažo, so vse vrečke v trgovinah plačljive. Izjema so le vrečke za živila, ki niso predpakirana, sadje, zelenjava, ribe, meso in mesni izdelki, mlečni izdelki, sveže pripravljeni sendviči in druga sveže pripravljena živila.

 

Ministrstvo si je s prenosom Evropske direktive v slovenski pravni red zadalo cilj, zmanjšati uporabo plastičnih vrečk, pod 90 vrečk na osebo na leto, do konca leta 2019, ter pod 40 vrečk na osebo na leto, do konca leta 2025.

 

Zastavljen okoljski cilj lahko dosežemo, če spremenimo svoje nakupovalne navade in v trgovino vedno vzamemo svojo nakupovalno vrečko, za večkratno uporabo.

Z zmanjšanjem porabe plastičnih vrečk, bomo sočasno zmanjšali nastajanje odpadkov in smetenje z vrečkami, ki prevečkrat končajo v vejah dreves, rekah ali morju.

 

S prepovedjo brezplačnih plastičnih vrečk je bil narejen velik korak v smer čistega okolja in nenastajanja odpadkov. Naslednji korak je uporaba tekstilne vrečke za kruh in zelenjavo. Ste pripravljeni?

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava