Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Čas je za oddajo nevarnih odpadkov

 

  • Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za komunalne odpadke ali v naravo.
  • Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtoke ali v kanalizacijo.

  • Ko kupimo izdelke, ki so nevarni, nase prevzamemo odgovornost, da jih po uporabi odstranimo na varen način.

 

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena gospodinjstvom vključenim v redni odvoz odpadkov na območju občine Ajdovščina in občine Vipava, v količinah, ki so običajna za gospodinjstva.

 

Vabilo občanom

 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava