Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

ZBIRALI BOMO NEVARNE ODPADKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občani, vljudno vabljeni, da nevarne odpadke varno oddate v zbiralni akciji.

S premično zbiralnico jih bomo zbirali po naslednjem razporedu:

 

 

 

 

Koristni nasveti:

  • Nevarne odpadke, če je le možno, hranimo v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da ne bi prišlo do razlitja pri prevozu na zbirno mesto.
  • Pomembno je, da odpadke med seboj ne mešamo, saj lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi.
  • Doma jih shranimo tako, da niso dostopni otrokom in domačim živalim.
  • Nevarnih odpadkov nikoli ne odstranjujmo ali uničujmo na drugačen način, ampak jih oddajmo v organiziranih akcijah ali v Zbirnem centru.
  • Ne mešajmo jih med komunalne odpadke!
  • Motorna olja prevzemamo v originalni do 5 l embalaži, ki je ne vračamo in v maksimalni količini 10 l.
  • NOVO!  Malo elektronsko in električno odpadno opremo lahko oddate tudi v uličnih zbiralnikih za e-odpadke, ki so nameščeni na petnajstih lokacijah v obeh občinah (opis lokacij najdete na naši spletni strani).
  • Večje e-odpadke (televizije, hladilnike, mikrovalovne pečice…) oddajte skupaj s  kosovnimi odpadki, tako da pokličete na št. 031 302 985 in se dogovorite za odvoz. Ob oddaji kosovnih odpadkov lahko vozniku predate tudi odpadno kuhinjsko olje v plastični embalaži!

 

OPOZORILO: V akciji ne prevzemamo nevarnih odpadkov, ki izhajajo iz dejavnosti! Oddate jih lahko pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.  

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena gospodinjstvom vključenim v redni odvoz odpadkov na območju občine Ajdovščina in občine Vipava, v količinah, ki so običajna za gospodinjstva.

 

 Nevarne odpadke lahko preko celega leta oddate tudi v zbirnem centru pod Dolgo Poljano.

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava