Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

ODPADNA ZDRAVILA ONESNAŽUJEJO

 

Zdravila uporabljamo za zdravljenje v humani in veterinarski medicini. Med nevarne odpadke pa jih uvrščamo, ker vsebujejo različne aktivne substance, ki dokazano škodujejo okolju.

 

V površinskih vodah, podtalnici in celo pitni vodi najpogosteje najdejo antibiotike, ki vplivajo na protimikrobno odpornost ljudi in zmanjšujejo učinkovitost čistilnih naprav, sintetične hormone, ki vplivajo na reprodukcijo vodnih živali, zdravila za zniževanje holesterola, ki vplivajo na nastajanje spolnih hormonov pri živalih in analgetike.

 

Zaradi neželenih vplivov na živali in ljudi moramo z odpadnimi zdravili s pretečenim rokom in zdravili, ki so nam ostala po uporabi in jih ne potrebujemo več, rokovati previdno. Shranjevati jih moramo ločeno od drugih odpadkov, zaprta v originalni stični ovojnini (embalaži), na suhem, varnem in otrokom nedostopnem mestu. Oddamo pa jih lahko v:

  • lekarnah,
  • specializiranih trgovinah,
  • zbirnem centru ali
  • v akciji zbiranja nevarnih odpadkov.

 

Zbirajo se izključno zdravila v stični embalaži. Ovojnino, ki ni neposredno v stiku z zdravilom in navodila za uporabo je potrebno predhodno odstraniti in odložiti v zabojnik za embalažo. Posebej je potrebno oddati tudi naslednje odpadke, ki ne spadajo med zdravila:

  • prehranska dopolnila; odložimo jih med biorazgradljive kuhinjske odpadke
  • kozmetične izdelke; oddamo jih v zbirnem centru ali akciji zbiranja nevarnih odpadkov
  • medicinsko tehnične pripomočke (npr. inhalatorje, diagnostične trakove za aparat za merjenje glukoze, fiziološko raztopino, komprese…); ločeno jih oddamo v zbirnem centru.

 

POZOR! Med odpadna zdravila ne spadajo niti injekcijske igle in lancete. Zaradi nevarnosti okužbe in pogostosti nastajanja odpadka v gospodinjstvih pa jih tako kot zdravila zbiramo ločeno v zbirnem centru ter akcijah zbiranja nevarnih odpadkov. Zaradi nevarnosti vboda jih je najbolje shranjevati in oddati v posodicah iz trde plastike.

 

Zdravila, ki so zapustila lekarno, se ne smejo več izdati drugi osebi. Četudi se v lekarno vrnejo v ovojnini, ki sploh ni bila načeta in jim rok uporabe ni potekel. Za takim zdravilo se je namreč izgubila sledljivost in zato ni več mogoče jamčiti za njegovo kakovost. Če so originalno zapakirana in jim še ni pretekel rok trajanja, pa jih lahko kljub temu oddate v pro bono ambulantah. Naša najbližja je v Novi Gorici, na Bidovčevi ulici 2-4.

 

V letu 2016 smo v Sloveniji zavrgli 200 t odpadnih zdravil. Da bo količina v prihodnje manjša, moramo poskrbeti, da z zdravili ravnamo smotrno in odgovorno. Preprečiti moramo njihovo kopičenje doma in zdravila, ki jih ne potrebujemo več odstraniti na ustrezen način.

Zmanjšanje porabe zdravil bomo hitreje dosegli, če bomo skrbeli za svoje zdravje in predvsem, če bomo imeli zdrav življenjski slog. Na zdravje!

 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava