Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Pravilno kurjenje

 

Kakovostna lesna goriva, pravilno uporabljena v sodobnih napravah, zmanjšujejo emisije prašnih delcev in drugih zdravju škodljivih onesnaženj, pa tudi stroške ogrevanja, vzdrževanja ter servisiranja kurilne naprave in dimnika.

 

Uporaba lesa za ogrevanje stavb, pripravo tople sanitarne vode in pripravo hrane ima na našem področju več kot tisočletno tradicijo. Žal pa pri zgorevanju lesa, zaradi nepopolnega zgorevanja, nastajajo tudi škodljive emisije in stranski produkti zgorevanja, kot so ogljikov monoksid (CO), hlapne organske spojine (VOC) ter emisije delcev, ki povečujejo koncentracije delcev, predvsem manjših od deset mikronov (PM10) v zraku. Ti delci so tako majhni, da zaradi prodiranja globoko v pljuča, škodljivo vplivajo na zdravje ljudi.

 

Povečane emisije trdnih delcev in CO pri kurjenju lesa nastajajo predvsem, če se kuri les s preveliko vlažnostjo, če ga kurimo v neprimernih kurilnih napravah ali če se kuri nepravilno.

 

Izsledki raziskav kažejo, da se izkoristek kurilnih naprav  pri pravilnem kurjenju  poveča za najmanj 20 %, izpusti prašnih delcev pa se zmanjšajo za 20 %.

 
Posebej previdni moramo biti pri kurjenju odsluženega lesa, proizvodov in ostankov iz lesnopredelovalne industrije saj za kurjenje lahko uporabimo le les, ki ni bil obdelan, lepljen ali barvan z lesnimi zaščitnimi sredstvi in premazi.

Odpadke pa je, brez izjeme, prepovedano kuriti! 

 

 

Temnejši ali temen gost dim na vrhu dimnika je pokazatelj zelo slabega zgorevanja. (Vir: Jože Kaplar)

 

 

Več o nakupu in vgradnji kurilne naprave, ustreznem gorivu, pravilnem kurjenju in vzdrževanju kurilnih naprav pa si lahko prebere na povezavi: Pravilno kurjenje (Jože Kaplar)

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava