Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

ZAŠČITA VODOMEROV PRED ZMRZALJO

  

V zimskih mesecih se  temperatura zraka  spusti  pod ledišče. Posledice nizkih temperatur so zaznavne tudi  na vodovodnih priključkih, vodomerih in interni vodovodni napeljavi, če uporabniki ne poskrbimo za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode.Vodomerni priključek, vključno z vodomerom  je last uporabnika, zato mora lastnik sam poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenega vodomera oziroma toplotno izolacijo vodomernega jaška.

 

Kako zaščitite vodomere in instalacije pred zmrzaljo?

  • z dovolj globokim vodomernim jaškom in izoliranim pokrovom,
  • z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali (materiali, ki nase ne vlečejo vode, kot so: stiropor,stirodur),
  • preprečimo kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog inštalacij,
  • ob pojavu zmrzali zagotovimo kroženje vode po instalaciji.

Uporabnikom, ki nimajo stalnega prebivališča v objektih, v katerih imajo vodovodne inštalacije (npr.vikendi) svetujemo, da občasno zagotovijo kroženje vode po instalacijah in preverijo stanje vodomera. Vodomerni jašek na takih objektih mora biti še posebej toplotno izoliran. V primeru, da v zimskih mesecih vodo zaprete, je potrebno po zaprtju ventila vodo obvezno spustiti iz vodovodnih cevi.

 

Pravilno izoliran vodomerni jašek:

                      

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava