Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Zbiralniki za e-odpadke in odpadne baterije!

 

 

Družba ZEOS, organizatorka projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, in Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, sta v mesecu marcu namestili ulične zbiralnike za oddajo odsluženih malih aparatov in baterij. Tovrstne odpadke smo doslej imenovali OEEO - odpadna električna in elektronska oprema, z novim zbiralniki in priročno oddajo odpadkov pa smo hitro osvojili tudi nov, krajši naziv e- odpadki.          

Odsluženi mali aparati in baterije ne sodijo med mešane komunalne odpadke, ampak med posebne odpadke, saj vsebujejo težke kovine, ki so v primeru nepravilnega ravnanja za okolje zelo nevarni. Po drugi strani pa so to tudi dragocene sekundarne surovine  za proizvodnjo novih izdelkov.

                                          

V ajdovski in vipavski občini je skupno nameščenih petnajst zbiralnikov, skoraj vsi so v sklopu ekoloških otokov (EO). Občani lahko e-odpadke oddate na katerikoli lokaciji, ki vam je najbližja ali najbolj ustrezna:

  • v Ajdovščini na EO na šestih lokacijah: na Goriški cesti pri marketu, ob Lokavščku nasproti bazena, pri avtobusni postaji, v Trnjah, na Trati, v stanovanjskem naselju Ribnik v bližini Bevkova 2 (za domom starejših občanov)
  • v Lokavcu na EO pri športni dvorani
  • v Budanjah na EO pri šoli
  • na Colu na EO ob cesti proti Predmeji
  • v Črničah na EO za marketom
  • v Dobravljah pri pošti
  • v Vipavi na EO: v Vinarski ulici nasproti šole, v Platani, Ob Beli
  • v Podnanosu na EO za marketom

 

Poleg uporabe novih zbiralnikov, lahko e-odpadke oddate v Zbirnem centru pod Dolgo Poljano (tudi večje e-odpadke), ob brezplačni oddaji kosovnih odpadkov na naslovu gospodinjstva in v akciji zbiranja nevarnih odpadkov (manjše e-odpadke).

                                                                                          

Občina AjdovščinaObčina Vipava