Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

ODPADKI NA POKOPALIŠČIH

Na pokopališčih so postavljeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč, embalaže in biorazgradljivih odpadkov.

Vsak zabojnik ima na pokrovu nalepko, na kateri piše kaj se vanj odlaga.

 

V zabojnik z oznako ODPADNE SVEČE odlagamo:

vse vrste odpadnih sveč (plastične, elektronske)

 

V zabojnik z oznako EMBALAŽA odlagamo:

plastične cvetlične posode, plastične vrečke in folije, plastične lončke in kozarce, plastenke pijač, živil in čistil, pločevinke pijač, sestavljeno embalažo – tetrapak,

žalne trakove in gobe od ikeban

 

V zabojnik z oznako BIORAZGRADLJIVI ODPADKI odlagamo:

cvetje, plevel, listje, pokošeno travo, grmovnice, lončnice (brez loncev), papirnate brisače, papir, papirnate vrečke in robčke

 

Zabojniki niso namenjeni odlaganju zemlje, peska in kamenja z grobov!!!!

 

 

Ločevanje odpadkov je predpogoj za njihovo reciklažo, zato ločujmo odpadke in vrnimo naravi nasmeh!

Občina AjdovščinaObčina Vipava