Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

ZELENI VRTNI ODPAD

Zeleni vrtni odpad (rože, plevel, listje, pokošena trava, obrezano grmičevje, veje dreves…) je biorazgradljiv odpadek, ki nastaja pri delu na vrtovih, zelenicah, sadovnjakih, pri urejanju živih mej…

 

Zeleni vrtni odpad je prepovedano mešati z drugimi odpadki oziroma odlagati na ekoloških otokih!

 

KAM IN KAKO Z ZELENIM VRTNIM ODPADOM?

1. Zeleni vrtni odpad kompostirajte na svojem vrtu z namenom pridobivanja koristnega organskega gnojila.

2. V kolikor ne kompostirate, pripeljite odpadek v zbirni center pod Dolgo Poljano in ga brezplačno oddajte.

3. Odvoz naročite komunali:

- za večje količine naročite dostavo 7m3 kontejnerja, manjše količine do 2m3 pa vam odpeljemo s poltovornim vozilom

- v soseskah se lahko skupaj dogovorite za naročilo kontejnerja in si strošek odvoza porazdelite.

4. NOVO! Na dom vam dostavimo 120 ali 900 litrski zabojnik za redno zbiranje zelenega vrtnega odpada. Frekvenca praznjenja se določi glede na vaše potrebe (npr. na 14 dni ali 1x mesečno). Odvoz se zaračuna po veljavnem ceniku.

 

Enkraten odvoz zelenega vrtnega odpada naročite na GSM 031 302 985.

Za najem 120 ali 900 litrskega zabojnika pokličite na tel. št. 05 36 59 751 ali 05 36 59 713.

Občina AjdovščinaObčina Vipava