Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV NA POKOPALIŠČU

Zakonska obveznost ločenega zbiranja odpadkov vključuje tudi ločeno zbiranje odpadkov, ki nastajajo na pokopališču. Pravilno ločevanje odpadkov in odlaganje v ustrezne zabojnike je obveznost vsakega posameznika, ki koristi zabojnike na pokopališču.

Na pokopališčih se obvezno ločeno zbira:

  • ODPADNE SVEČE: vse vrste odpadnih sveč (plastične, elektronske)
  • EMBALAŽO: cvetlične posode, plastične vrečke in folije, plastične lončke in kozarce, plastenke pijač, živil in čistil, pločevinke pijač, sestavljeno embalažo - tetrapak, žalne trakove in gobe od ikeban
  • BIOLOŠKO RAZGRADLJIVE ODPADKE: cvetje, plevel, listje, pokošeno travo, grmovnice, lončnice (brez loncev), žalne vence in ikebane (brez žalnih trakov, posod in gob - odložimo jih med embalažo), papirnate brisače, papir, papirnate vrečke in robčke

    POMEMBNO!!! Biorazgradljive odpadke ne mešamo z drugimi odpadki in jih odlagamo v zabojnik BREZ PLASTIČNIH VREČK!!! Zabojniki niso namenjeni odlaganju zemlje, peska in kamenja z grobov, kamnoseških odpadkov in drugih gradbenih odpadkov. Ta odpadni material je potrebno odpeljati s pokopališča, v kolikor ni s strani upravljavca pokopališča določeno drugače.

Občina AjdovščinaObčina Vipava