Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov

Ločeno zbiranje odpadkov

Biološko razgradljivi odpadki predstavljajo več kot 30 – odstotni delež vseh gospodinjskih odpadkov. Zakonodaja na področju ravnanja z odpadki nas zavezuje k zmanjšanju količin odloženih biorazgradljivih odpadkov na odlagališčih oziroma prepoveduje mešanje tovrstnih odpadkov z ostalimi odpadki. Z njihovim ločenim zbiranjem prispevamo k zmanjšanju nastajanja toplogrednih plinov, obenem pa lahko biološke odpadke predelamo v kvaliteten kompost ali bioplin.

Med biološke kuhinjske odpadke sodijo: ostanki zelenjave in sadja, ostanki hrane, pokvarjeni prehrambeni izdelki (brez tekočin in embalaže), kavna gošča in kavni filtri, čaj in čajne vrečke, jajčne lupine, lupine orehov, lešnikov, rezano cvetje, lončnice (brez lonca), umazan ali moker papir, papirnate brisače in robčki, onesnažene papirnate vrečke,...
Med zeleni vrtni odpad sodijo: rezano grmičevje in razrezane veje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, odmrle rastline, žagovina,...

Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev lahko svoje kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad oddajo izvajalcu javne službe ali pa biološke odpadke kompostirajo doma. V Ajdovščini, Vipavi in Lokavcu občani zbirajo biološke odpadke na ekoloških otokih v 240 l rjavih zabojnikih, njihovo namestitev pa širimo tudi na ostale ekološke otoke, kjer doslej rjavi zabojniki še niso bili postavljeni.  V Ajdovščini in Vipavi bomo občanom, ki imajo vrtove, do jeseni razdelili 120 l rjave zabojnike, v katerih bodo zbirali kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad, v kolikor teh odpadkov ne uporabljajo za lastno kompostiranje. Prav tako bo do jeseni vsako gospodinjstvo prejelo 7 l rjavo posodo za zbiranje bioloških kuhinjskih odpadkov in odnašanje v skupni biološki zabojnik ali v lastni kompostnik ter navodila o pravilnem ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki.

Občina AjdovščinaObčina Vipava