Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

obr_09_01-8_prijava_in_spremembe_podatkov_lastnikov_in_uporabnikov_komunalnih_storitev_in_ostalih_obratovalnih_stroskov-_pdf_obrazec.pdf

Občina AjdovščinaObčina Vipava