Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

NEVARNI ODPADKI

 

Nevarni odpadki so tisti odpadki, ki imajo eno ali več lastnosti nevarnih snovi oz. vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in jih zato ni mogoče odlagati skupaj s komunalnimi odpadki. So zdravju škodljivi, strupeni, jedki, vnetljivi ali eksplozivni.

   

Kje oddati nevarne odpadke?

- v zbiralni akciji, ki je organizirana najmanj enkrat letno z mobilno zbiralnico

- v zbirnem centru

 

 

 

Kaj sodi med nevarne odpadke?

 • barve, laki, lepila, topila, smole, kiti, kisline, lugi
 • odpadna mazalna olja
 • odpadna jedilna olja
 • odpadne kemikalije
 • čistilna, kozmetična in pralna sredstva
 • tlačne posode – spreji (plinski vžigalniki, laki za lase, sredstva proti mrčesu, tesnilne mase in drugi izdelki v embalaži pod pritiskom, manjši gasilni aparati)
 • odpadki, ki vsebujejo živo srebro (termometri, barometri, releji, stikala)
 • zdravila
 • pesticidi (insekticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva proti zajedavcem…)
 • akumulatorji, baterije
 • odpadna embalaža, ki vsebuje nevarne snovi

 

 

 

Odpadke, če je le možno, hranimo v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da ne bi prišlo do razlitja pri prevozu na zbirno mesto. Pomembno je, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi. Doma jih shranimo tako, da niso dostopni otrokom in domačim živalim. Nevarnih odpadkov nikoli ne odstranjujmo ali uničujmo na kakršenkoli drugačen način, ampak jih oddajmo v organiziranih akcijah ali v zbirnem centru.

 

Nevarne odpadke prevzame organizacija, ki je pooblaščena za zbiranje, predelavo in odstranjevanje nevarnih odpadkov.

 

 

ALI VESTE?

Z nepravilnim odlaganjem ali zlivanjem nevarnih odpadkov povzročamo škodo sami sebi, saj se nevarne snovi iz okolja vračajo v naše življenje skozi pitno vodo, zrak ali hrano.

En liter rabljenega motornega olja, ki ga zlijemo na tla, lahko ponikne v podzemno vodo in onesnaži milijon litrov zalog pitne vode.

 

OZNAKE ZA NEVARNE ODPADKE:

Nevarne snovi in njihovo embalažo prepoznamo po enostavnih simbolih, ki označujejo njihove lastnosti. 

 

Dražljivo Eksplozivno Jedko Nevarno za okolje
       
Oksidativno Škodljivi vplivi na zdravje Strupeno Vnetljivo

 

Zanimive povezave: Risani filmi o Napu

 

                                                          

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava