Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Cena oskrbe s pitno vodo v občini Vipava

  

CENA ZA UPORABNIKE, KI SO PRIKLJUČENI NA VODOVODNO OMREŽJE

 

- Omrežnina za oskrbo s pitno vodo

 

Premer vodomera

Cena brez DDV 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / mesec

EUR / mesec

DN ≤ 20

1,9495

9,5%

2,1347

20 < DN < 40

5,8484

9,5%

6,4040

40 ≤ DN < 50

19,4947

9,5%

21,3467

50 ≤ DN < 65

29,2421

9,5%

32,0201

80 ≤ DN < 100

97,4737

9,5%

106,7337

100 ≤ DN < 150

194,9474

9,5%

213,4674

150 ≤ DN

389,8948

9,5%

426,9348

 

 

- Števčnina

 

Premer vodomera

Cena brez DDV 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / mesec EUR / mesec

DN ≤ 20

2,30

9,5%

2,52

20 < DN < 40

2,91

9,5%

3,19

40 ≤ DN < 50

4,01

9,5%

4,39

50 ≤ DN < 65

18,53

9,5%

20,29

80 ≤ DN < 100

20,36

9,5%

22,29

100 ≤ DN < 150

22,30

9,5%

24,42

150 ≤ DN

35,03

9,5%

38,36

 

 

- Vodarina

 

Storitev 

Cena brez DDV 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / m3 dobavljene vode

EUR / m3 dobavljene vode

Vodarina brez vodnega povračila*

0,2671

9,5% 0,2925
Vodno povračilo 0,0674 9,5% 0,0738
Vodarina  0,3346  9,5% 0,3664

 

*Vodarina brez vodnega povračila se obračunava uporabnikom, ki so sami zavezanci za plačilo vodnega povračila.

 

 

Veljavnost in pravne podlage

   

- Vodarina je potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Vipava, sprejetim na 15. redni seji, 18. junija 2020, in je v veljavi od 1. julija 2020.

 

- Omrežnina za oskrbo s pitno vodo je potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Vipava, sprejetim na 15. redni seji, 18. junija 2020, in je v veljavi od 1. julija 2020.

 

Ceni omrežnine za oskrbo s pitno vodo in vodarine sta oblikovani v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Ur.l. RS, št. 87/12.

 

Omrežnina in števčnina se uporabnikom obračunavata glede na zmogljivost priključkov, določenih z močjo vodomera.

 

Omrežnina za javno infrastrukturo in števčnina se na računu prikazujeta ločeno, v skladu s sprejetim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Vipava (Ur.l. RS, št. 48/16). 

 

 

UPORABNIKI, KI NISO PRIKLJUČENI NA VODOVODNO OMREŽJE, NE PLAČUJEJO NOBENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO. 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava