Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Cena oskrbe s pitno vodo v občini Vipava

  

CENA ZA UPORABNIKE, KI SO PRIKLJUČENI NA VODOVODNO OMREŽJE

 

- Omrežnina za oskrbo s pitno vodo

 

Premer vodomera

Cena brez DDV 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / mesec

EUR / mesec

DN ≤ 20

1,4258

9,5%

1,5612

20 < DN < 40

4,2774

9,5%

4,6837

40 ≤ DN < 50

14,2579

9,5%

15,6124

50 ≤ DN < 65

21,3868

9,5%

23,4185

80 ≤ DN < 100

71,2893

9,5%

78,0618

100 ≤ DN < 150

142,5787

9,5%

156,1236

150 ≤ DN

285,1573

9,5%

312,2473

 

 

- Števčnina

 

Premer vodomera

Cena brez DDV 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / mesec EUR / mesec

DN ≤ 20

2,30

9,5%

2,52

20 < DN < 40

2,91

9,5%

3,19

40 ≤ DN < 50

4,01

9,5%

4,39

50 ≤ DN < 65

18,53

9,5%

20,29

80 ≤ DN < 100

20,36

9,5%

22,29

100 ≤ DN < 150

22,30

9,5%

24,42

150 ≤ DN

35,03

9,5%

38,36

 

 

- Vodarina

 

Storitev 

Cena brez DDV 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / m3 dobavljene vode

EUR / m3 dobavljene vode

Vodarina brez vodnega povračila*

0,1626

9,5% 0,1780
Vodno povračilo 0,0854 9,5% 0,0935
Vodarina  0,2480 9,5% 0,2716

 

*Vodarina brez vodnega povračila se obračunava uporabnikom, ki so sami zavezanci za plačilo vodnega povračila.

 

 

Veljavnost in pravne podlage

   

- Vodarina je potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Vipava, sprejetim na 23. redni seji, 27. maja 2021, in je v veljavi od 1. junija 2021.

 

- Omrežnina za oskrbo s pitno vodo je potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Vipava, sprejetim na 23. redni seji, 27. maja 2021, in je v veljavi od 1. junija 2021.

 

Ceni omrežnine za oskrbo s pitno vodo in vodarine sta oblikovani v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Ur.l. RS, št. 87/12.

 

Omrežnina in števčnina se uporabnikom obračunavata glede na zmogljivost priključkov, določenih z močjo vodomera.

 

Omrežnina za javno infrastrukturo in števčnina se na računu prikazujeta ločeno, v skladu s sprejetim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Vipava (Ur.l. RS, št. 48/16). 

 

 

UPORABNIKI, KI NISO PRIKLJUČENI NA VODOVODNO OMREŽJE, NE PLAČUJEJO NOBENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO. 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava