Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Cena oskrbe s pitno vodo v občini Vipava

  

CENA ZA UPORABNIKE, KI SO PRIKLJUČENI NA VODOVODNO OMREŽJE

 

- Omrežnina za oskrbo s pitno vodo

 

Premer vodomera

Cena brez DDV 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / mesec

EUR / mesec

DN ≤ 20

1,7550

9,5%

1,9217

20 < DN < 40

5,2650

9,5%

5,7652

40 ≤ DN < 50

17,5501

9,5%

19,2173

50 ≤ DN < 65

26,3251

9,5%

28,8260

80 ≤ DN < 100

87,7504

9,5%

96,0867

100 ≤ DN < 150

175,5009

9,5%

192,1735

150 ≤ DN

351,0018

9,5%

384,3469

 

- Števčnina

 

Premer vodomera

Cena brez DDV 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / mesec EUR / mesec

DN ≤ 20

3,16

9,5%

3,46

20 < DN < 40

6,47

9,5%

7,08

40 ≤ DN < 50

7,99

9,5%

8,75

50 ≤ DN < 65

25,10

9,5%

27,48

80 ≤ DN < 100

26,26

9,5%

28,75

100 ≤ DN < 150

27,46

9,5%

30,07

150 ≤ DN

57,21

9,5%

62,65

 

 

- Vodarina

 

Storitev 

Cena brez DDV 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / m3 dobavljene vode

EUR / m3 dobavljene vode

Vodarina brez vodnega povračila*

0,3662

9,5% 0,4010
Vodno povračilo 0,0735 9,5% 0,0805
Vodarina  0,4397 9,5% 0,4815

*Vodarina brez vodnega povračila se obračunava uporabnikom, ki so sami zavezanci za plačilo vodnega povračila.

 
Veljavnost in pravne podlage

 

- Omrežnina za oskrbo s pitno vodo je potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Vipava, sprejetim na 12.redni seji, 21.decembra 2023, in je v veljavi od 1. januarja 2024.

 

- Števčnina je potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Vipava, sprejetim na 7.redni seji, 18.maja 2023 in je v veljavi od dne 1.junij 2023.

 

- Vodarina je potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Vipava, sprejetim na 12.redni seji, 21.decembra 2023, in je v veljavi od 1. januarja 2024.

 

Omrežnina za oskrbo s pitno vodo in vodarina sta oblikovani v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja  Ur.l. RS, št. 87/12.

Omrežnina in števčnina se uporabnikom obračunavata glede na zmogljivost priključkov, določenih z močjo vodomera.

Omrežnina za javno infrastrukturo in števčnina se na računu prikazujeta ločeno, v skladu s sprejetim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Vipava (Ur.l. RS, št. 48/16). 

 

UPORABNIKI, KI NISO PRIKLJUČENI NA VODOVODNO OMREŽJE, NE PLAČUJEJO NOBENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO. 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava